این شرکت تاکنون زمینه های گوناگون فعالیت را تجربه نموده است. می توان تجربیات گذشته را در قالب زمینه های : خط رنگ صنعتی، ماشین مخصوص، ماشین آلات تست، صنایع معدنی و فلزی، خط پردازش و جدا سازی زباله، تولید انرزی از زباله، صنایع ریلی، تجهیزات نفت و گاز دسته بندی نمود. لیکن در حال حاضر عمده فعالیت ها بر خط رنگ صنعتی، خط پردازش و جدا سازی زباله، تولید انرزی از زباله و تجهیزات نفت و گاز متمرکز است.

فیلمهای ذیل نمونه ای از توانمندیها وپروژه های انجام شده شرکت ماشین سازی نیرومحرکه را به نمایش میگذارد:

 

۱-فیلم معرفی توانمندی شرکت ماشین سازی نیرو محرکه در طراحی، ساخت و نصب خط رنگ ED به سفارش شرکت بهمن دیزل نمایش فیلم

 

۲-فیلم مراحل ساخت، نصب و راه اندازی پروژه خط رنگ پاشش رویه شرکت زامیاد نمایش فیلم