خداوند بزرگ را سپاس گزارم که وارد سومین دهه از عمر شرکت ماشین سازی نیرو محرکه شده ایم. امروز که به ۲۰ سال گذشته نگاه می کنم به تمام فعالیتهای این شرکت می بالم و از ایزد منان برای همکاران پر تلاش، کارفرمایان، سهامداران، تامین کنندگان این شرکت و زحمت کشان صنعت آرزوی سلامت و سعادت و بهروزی دارم. تمام دوستانی که دستی در صنعت این کشور دارند می دانند که اداره شرکتی پروژه محور در شرایط با فراز و فرود زیاد، کاری بس دشوار و پیچیده است، لیکن ما این دشواری را به جان خریده و برای داشتن ایرانی سربلندی و آباد همچنان تلاش خواهیم کرد و امیدوارتر از دیروز به فردا می اندیشیم.