رديف

نام پروژه

نام مشتري

سال اجرا

۱

تامین ۲۰۰ شاخه لوله ۸ اینچ  line pipe

بهرهبرداری نفت و گاز گچساران

۹۳

۲

طراحي ، ساخت ،نصب و راه اندازي خط رنگ آستري وانت نيسان

زامياد

۹۳

۳

نصب وراه اندازي يك دستگاه خط رنگ ED قطعات خودرو

بازرگاني و خدمات پس از فروش همگام

۹۲

۴

طراحي و ساخت يك دستگاه خط رنگ ED  قطعات خودرو

بازرگاني و خدمات پس از فروش همگام

۹۲

۵

نصب وراه اندازي يك دستگاه خط رنگ  ED جهت كابينكاميونت

بهمن ديزل

۹۲

۶

طراحي و ساخت يك دستگاه خط رنگ ED جهت كابينكاميونت

بهمن ديزل

۹۲

۷

ساخت ۱۰۸ دستگاه اسكيد حمل بدنه خودرو

تام-ايران خودرو سمنان

۹۱

۸

ساخت دستگاه  LOW FORK LIFT TABLE

تام-ايران خودرو سمنان

۹۱

۹

ساخت و نصب و راه اندازي تجهيزات سالن تزئينات ونصب كانواير P&F سالن مونتاژ

تام-ايران خودرو سمنان

۹۱

۱۰

تامين لوله و فلنچ  API-SL-B

كالايپتروشيمي مبين

۹۰

۱۱

ساخت دو دستگاه گريپر

مسشهيد باهنر كرمان

۹۰