ماشین آلات مدیریت پسماند
خط جداسازی و پردازش زباله
زباله سوز
هاضم
سوخت مشتق از زباله
تامین کنندگان
فیلم ساخت ، نصب و راه اندازی خطوط پردازش و جداسازی زباله شهری ۵۰۰ تن در روز